Anunt 1

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

POS CCE

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

SA NAVIGAM PRIN BROADBAND

– proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala –

Anunt de presa pentru incepere proiect Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

Bucuresti, 12.02.2013

OPUS MIXTUM SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 69, Bloc 5, Scara 1, Etaj 6, Ap. 21, deruleaza, incepand cu data de 06.02.2013 proiectul „SA NAVIGAM PRIN BROADBAND”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” a POS CCE.

Valoarea totala a proiectului este de 17.110,98 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 12.419,26 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti pe o durata de 6 luni.
Obiectivul proiectului este cresterea competitivitatii SC OPUS MIXTUM SRL prin acces la internet prin conexiuni broadband, ceea ce va conduce la furnizarea unor servicii de inalta calitate pentru clienti.