Etape Proiect


Servicii

ETAPELE ACCESARII DE FONDURI EUROPENE STRUCTURALE NERAMBURSABILE

1. Analiza de solutie si tema impreuna cu beneficiarul;
2. Studii topografice;
3. Studii geotehnice si hidrotehnice;
4. Dosare certificate de urbanism;
5. Alte dosare pentru avize impuse prin certificate urbanism;
Continutul etapelor de modelare financiara, inginerie si management al investitiei.

1. Dosare obtinere avize impuse de proiectul de finantare;
2. Studiu de fezabilitate cu analiza cost beneficiu;
3. Plan de afaceri cu proiectii financiare pentru 5 ani;
4. Modelarea analizei riscului;
5. Modelarea si agregare a indicatorilor financiari;
6. Documentatie obtinere finantare complementara de la institutii bancare;
7. Documentatie pentru fondul de garantare;
8. Cereri de finantare;
9. Depunere proiect;
10. Depunere informatii cerute de autoritatea contractanta si consultanta pana la aprobare.

1. Proiectare tehnologii si logistica;
2. Proiectare structura de rezistenta (inclusiv anexe) - (Proiectare Faza P.A.C. / C.S. + D.D.E.);
3. Proiectare instalatii (Proiect Faza P.A.C / P.T. + C.S, inclusiv raport verificator);
4. Proiectare sistematizare verticala.

Asistenta in alegerea echipamentelor
1. Dosar de achizitii;
2 - 7. Dosare de plati.

CONSULTANTA IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE/ NERAMBURSABILE