POR

PROGRAME ACCESARE FONDURI EUROPENE STRUCTURALE NERAMBURSABILE

1. Programul Operational Regional POR

AXA PRIORITARA 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere;
AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport;
AXA PRIORITARA 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale;
AXA PRIORITARA 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional si local;
AXA PRIORITARA 5 – Dezvoltare durabila si promovarea turismului;
AXA PRIORITARA 6 – Asistenta tehnica.

 

2. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie;
AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate;
AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public;
AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice;
AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica.

 

3. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

AXA PRIORITARA 1 – Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
AXA PRIORITARA 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii;
AXA PRIORITARA 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor;
AXA PRIORITARA 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;
AXA PRIORITARA 5 – Promovarea masurilor active de ocupare;
AXA PRIORITARA 6 – Promovarea incluziunii sociale;
AXA PRIORITARA 7 – Asistenta tehnica.

 

4. Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR

AXA 1 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

1.1 Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul uman;
1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia;
1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole
1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
1.3. Masuri de tranzitie pentru Romania;
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori
1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

AXA 2 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole;
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate in altele decat zona montana
2.1.4. Plati de Agro-mediu
2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere;
2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

AXA 3 – Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale;
3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice
3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale;
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Cazuri de succes in 15 ani.

CONSULTANTA IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE/ NERAMBURSABILE