Servicii


Serviciile Noastre

Consultanta in accesarea fondurilor structurale/ nerambursabile

a) Studiu de fezabilitate, modelarea financiara a investitiei, orice alt tip de analiza financiara solicitat de catre Autoritatea Contractanta si Beneficiar;
b) Intocmire documentatie pentru obtinerea urmatoarelor avize: Directia Sanitar Veterinara, Directia de Sanatate Publica, Administratia Nationala a Apelor Romane, Ministerul Mediului, Apele Romane, documentatia ptr Certificatul de urbanism;
c) Intocmire studiu de fezabilitate arhitectura: plan situatie, plan amplasare, sectiuni, fatade, planuri nivele;
d) Intocmire proiect tehnologic (faza studiu de fezabilitate) in conformitate cu Directivele Europene pentru carnea de pasare, a regulilor de buna practica GMP si a recomandarilor existente la momentul elaborarii proiectului;
e) Intocmire cerere de finantare in conformitate cu procedurile Autoritatii Contractante;
f) Intocmire documentatie de cofinantare utilizand un credit bancar;
g) Studii geotehnice, geohidrologice, ridicari topografice, documentatii PUZ/PUD, etc.;
h) Asistenta tehnica la depunerea documentatiei pentru accesarea finantarii nerambursabile la Autoritatea Contratanta;
i) Asistenta tehnica la verificarea documentatiei pentru accesarea finantarii nerambursabile si la eventualele informatii suplimentare solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

a) Proiectare PAC a cladirii principale, a constructiilor adiacente;
b) Proiect tehnologie faza PT – DDE incusiv fluxurile tehnologice;
c) Proiect sistematizare exterioara;
d) Proiect tehnic instalatii interioare si exterioare;
e) Caiete de sarcini pe specialitati;
f) Antemasuratoare pe speciaitati si obiective;
g) Asigurarea verificarilor proiectului tehnic de catre verificatori autorizati MLAPAT;
h) Scenariu la incendiu.

1. Achizitii publice (inscriere in SEAP, caiete sarcini, intocmire si depunere dosar de achizitii);
2. Dosare de plati;
3. Alte studii de management si marketing, analize cost-beneficiu.

CONSULTANTA IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE/ NERAMBURSABILE

Clienti

– Autoritati ale administratiei publice locale si centrale;

– Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari;

– Organizatii non-guvernamentale;

– Persoane fizice;